ארנון רונד מנכ"ל חברת הבת הלוי דוויק בע"מ ירושלים 077-7706511

השכלה

1998-2000 תואר שני במנהל-עסקים (MBA) באוניברסיטה העברית, התמחות במימון ובשיווק.

1995-1997 תואר ראשון (B.A) בכלכלה ומנהל עסקים באוניברסיטה העברית.

1990 בוגר ישיבה תיכונית "נווה-שמואל", אפרת, מגמה פיזיקאלית-מתמטית.

ניסיון מקצועי

למר רונד ניסיון רב שנים במתן שירותי ייעוץ מקיפים בתחום המכרזים הכולל בניית אומדנים למכרזים בתחומים שונים, בניית הצעות מחיר וניתוח כלכלי שלהן, הכנה ובדיקה של תכניות עסקיות, פיתוח מודלים כלכליים למכרזים שונים עבור עשרות לקוחות ציבוריים, מוניציפאליים ופרטיים.

התמחויות:

 • תשתיות אנרגיה וגז טבעי – ייעוץ בתחום הסבות מפעלים מסולר לגפ"מ וגז טבעי, ייעוץ לפרויקטים של התייעלות אנרגטית, הכנת מכרזי תשתית – שדה התעופה בתמנע, מבנים ציבוריים ועוד.
 • ייעוץ מכרזים –כתיבת וליווי מכרזים ותהליכי רכש עבור משרדים ממשלתיים ובדיקתם – ליווי של כ 1,500 מכרזים ממשלתיים במהלך למעלה מ 15 שנה לעשרות גופים ממשלתיים ויחידות סמך.
 • ליווי כלכלי למכרזי PPP/PFI–ייעוץ כלכלי למכרזיPPP בהיקפים של מאות מיליוני ₪ כל אחד, למכרזי חלוקת הגז הטבעי עבור רשות הגז הטבעי, מכרז התייעלות אנרגטית (ESCO) ב- 19 בתי חולים ומכרז מצלמות מהירות א-3 עבור משרד לבט"פ.
 • כתיבת תוכניות עסקיות ושיווקיות במגוון תחומים: אנרגיה, היי-טק, בריאות, תעשייה, נדל"ן, תיירות, תקשורת ועוד.
 • הערכת שווי לחברות עסקיות, רשות החברות, ולמטרות הפרטה.
 • בינוי - שותפות בצוותי פרוגראמות לתכנון של מינהל מקרקעי ישראל, משרד השיכון.
 • תקשורת – הכנת מכרזי ערוצי הטלוויזיה הייעודיים, יעוץ כלכלי ועסקי לרשות השנייה, לרשות השידור ולמועצה לשידורי כבלים. הגשת תוכניות עסקיות למציעים במכרזי הרדיו האזורי.
 • הכנת סקירות כלכליות ליצואנים עבור מכון היצוא.
 • גיוס הון מקרנות מו"פ של האיחוד האירופי – FP7 עבור חברות היי-טק ישראליות כגון – אופטיבייס, קבוצת ראד, תעשיה אווירית, רפא"ל, אל –אופ, ורינט, אלווריון, מוטורולה ישראל, קומפיוג'ן, טבע ועוד.
 • פיתוח עסקי ומציאת שותפים אסטרטגיים לחברות היי-טק ו Start – Up's.
 • שיווק קרנות ומענקים ממשלתיים – מדען ראשי, מפעל מאושר, EUREKA, קרן בירד, קרן שיווק תמ"ת וכו'.
 • ניהול פרויקטים – ניהול פרויקטים בינ"ל עבור חברות הייטק במסגרת תכניות המימון של האיחוד האירופי.

פעילות מקצועית וציבורית

 • השתתפות כיועץ כלכלי בוועדות ממשלתיות בין משרדיות- הועדה לרפורמה ברשות השידור והועדה לטיפול בעובדים זרים.
 • יועץ כלכלי של רשות הגז הטבעי בכל הקשור לשוק הגז הטבעי בישראל – כולל מכרזי חלוקה, מודלים כלכליים שונים, פיקוח על מחירי ההולכה וכו'.
 • יועץ מכרזים ראשי של משרד הבריאות – עריכת בדיקות כלכליות להצגת הכדאיות למשק שתנבע מהכנסת תרופות שונות לסל הבריאות, תכנית עסקית למתן שירותים רפואיים במסגרת ביתית, בדיקה לבחינה מעמיקה של תכנית לתוספת מיטות אשפוז בארץ.
 • בדיקות מאקרו כלכליות עבור משרדי ממשלה שונים.