הכדור נמצא בידי הקבלנים

ועדת העבודה של הכנסת אישרה באחרונה תקנות שיאפשרו להטיל אחריות אישית ועיצומים כספיים על קבלנים מבצעים שבאתרי הבנייה שלהם נמצאו כשלים בטיחותיים. התקנות קובעות שחברה קבלנית עשויה להיקנס בסכום של עד כ-35 אלף שקל על כל עבירת בטיחות. אם מנכ"ל החברה אינו פועל לתיקון ההפרות שהתגלו, הקנס שיושת עליו יועל להגיע לכ-9000 ₪.