אחד מכל 5 דירקטורים מודה: קיים סיכוי לתשלום שוחד בחברה שלנו