article banner
מאמרים בתחום הייעוץ

מגייסים לא רק בהיי-טק: שאר הסקטורים גייסו 11 מיליארד דולר

שלומי ברטוב שלומי ברטוב

30% מהגיוסים בארץ בוצעו בכלל בתחומים כמו נדל"ן, תחבורה, קמעונאות וביטוח; בסך הכל 554 עסקאות בוצעו בשנת 2021. היקף ומספר העסקאות הגדולות (בין 50 מ' למיליארד ד') גדל ל-188, 34% מסך העסקאות, גידול של 120% יותר ביחס ל-2020

כולם מדברים על ההיי-טק שגייס כ-25 מיליארד דולר בשנה החולפת - אבל כמה גייסו גם חברות בתחומים אחרים? על פי הנתונים מתברר ש-30% מהעסקאות בכלל לא התרחשו בתחום ההייטק, למרות שהוא בהחלט מהווה את הקטר.

בסך הכל גויסו כ-36 מיליארד דולר, אך בניכוי מגזר ההייטק חברות בתחומי סקטורים כמו הנדל"ן, התחבורה, הקמעונאות, הביטוח ועוד גייסו לא פחות מ-11 מיליארד דולר בשנת 2021, המהווים 27% מתוך כלל העסקאות והמיזוגים, כך על פי נתוני גוף היעוץ הפיננסי פאהן קנה.

על פי הדו"ח, בהשוואה לשנת 2019 - השנה שקדמה לפרוץ משבר הקורונה - נצפה גידול של כ-90% במספר העסקאות, כאשר אז הסתכמו אלו בכ-285. גם היקפי העסקאות גדל כאשר צמח מכ-14.9 מיליארד דולר, גידול של כ-144%. 

מתוך 554 העסקאות שבוצעו השנה, 455 (82%) נעשו בתחום היי-טק, ומתוכם 377 (82% נוספים) בוצעו על ידי משקיעים ישראלים עם היקף השקעה של כ-22.4 מיליארד דולר. 

טבלה 1.JPG

שווי העסקה החציוני ב-2021 עמד על כ-30 מיליון דולר, והיה גבוה בכ-30% משווי זה בשנת 2020 ובשנים שקדמו לה, אז הסתכם בכ-23 מיליון דולר. שיעור העסקאות הגדולות (בסכומים שבין ה-50 מיליון למיליארד דולר) עמד על כ-188, 120% יותר ממספר עסקאות זה בשנת 2020 אז הסתכם הנתון בכ-156 עסקאות ועמד על כ-34% מסך כל העסקאות שבוצעו בשנה החולפת. 

שיעור העסקאות הבינוניות (בין 5 מיליון דולר ל-50 מיליון דולר) ירד ל-65% בהשוואה ל-74% בשנים הקודמות, ועמד על סך של כ-366 מתוך כלל העסקאות. שיעור המגה עסקאות (מעל למיליארד דולר) עמד על 7, כפי שעמד בשנת 2019 ו-3 עסקאות יותר משנת 2020. 

אחת המגמות שתרמו לגידול המשמעותי בהיקף העסקאות הגדולות הוא הוספת שלבי ערך לחברות ואי רדיפה אחר "אקזיט מהיר", דבר ההוביל לכך שאותם האקזיטים התבצעו בסופו של דבר כאשר החברה הגיעה לבשלות, ולכן היקף העסקאות גדל, הן במספר והן במחיר.

היקף הפעילות בבורסה המקומית תאם למגמה הגלובאלית בשווקי המניות, כאשר גם במרבית מדינות אירופה המפותחות וכמובן בוול-סטריט נרשם גידול בהיקפי העסקאות ומספרן. גם מספר המשקיעים הזרים גדל בשנה האחרונה, כאשר בראשן עומדים המשקיעים האמריקאים אשר היו מעורבים ב-219 מסך העסקאות (39%) שבוצעו בשנת 2021.

נוסף לאמריקאים, גם באירופה נצפתה התעיינות מצד המשקיעים הזרים כאשר עיקרם הגיעו מהממלכה המאוחדת, גרמניה, צרפת ושוויץ, שהיו מעורבים בממוצע בכ-30 עסקאות שכאלו כל אחת. התעניינות זרה הגיעה גם מהשווקים האסיאתיים, שם עיקר ההתעניינות הגיעה מסינגפור, סין, יפן, דרום קוריאה והונג קונג - עם מעורבות ממוצעת בכ-19 עסקאות כל אחת. 

את העסקאות ניתן לפלח לשני סוגים, הראשון הוא השקעות (Investments), בדומה ל-מה שקרנות הון סיכון עושות ול-M&A(Mergers and acquisitions) או רכישות ומיזוגים עצמן.  בשנת 2021 עמד מספר ההשקעות בשוק הישראלי על כ-495 מסך העסקאות (90%), בעוד שאת יתרת ה-59 ממלא מספר האקזיטים המייצג גם את מספר ה-M&A. בשנת 2020, נפגע תחום ה-M&A ורשם קיטון של כ-40%.

בשנת 2020 עמדו מספר ההשקעות על כ-311 (גם אז 90%), המשקפים גידול של כ-60% במספר ההשקעות בשנה האחרונה. מספר האקזיטים עמד על כ-34 ואלו שיקפו גידול של כ-73%. בשנת 2019 עמד מספר ההשקעות על כ-233 ומספר האקזיטים על כ-52 מתוך סך כל עסקאות של כ-285.

מהדוח עולה כי 78% מהעסקאות בשוק הישראלי הן בעלות אוריינטציה טכנולוגית, כאשר שלושת הענפים הגדולים ביותר בהיקף ובכמות העסקאות הן מתחום ההיי-טק. גם בקרב חברות המטרה הנרכשות עמד ענף הטכנולוגיה בראש, כאשר 313 עסקאות בוצעו, בהיקף של כ-20 מיליארד דולר. בראיה גלובלית, מתוך כלל הרכישות של חברות מטרה בענף הטכנולוגיה, 58% הן חברות ישראליות.  

גרף 2.JPG

במקום השני עומד ענף החברות שפחות מוטות במחזורים עסקיים ומאופיינות בפעילות בעלת אוריינטציה טכנולוגית, שם בוצעו כ-100 עסקאות בהיקף של כ-4.9 מיליארד דולר. הענף השלישי ברשימה הוא ענף ה-Communications (תקשורת) שם בוצעו 42 עסקאות בהיקף של כ-3.6 מיליארד דולר. 

גרף 3.JPG

שלומי ברטוב, מנכ"ל פאהן קנה: "עסקאות ההשקעה שבוצעו ע"י קרנות השקעה ומשקיעים אסטרטגים ממשיכות להוות את המנוע העיקרי של שוק העסקאות הישראלי, יחד עם זאת החל מסוף שנת 2020 המשקיעים וחברות המטרה מוצאים את הבורסה כפלטפורמה משלימה ותחליפית לביצוע עסקאות השקעה (Investments) ו- M&A. האפשרויות שמספקות הבורסה לחברות לגייס הון ובשלב עתידי להנזיל את השקעותיהן של בעלי המניות, ובתוך כך רמות המחירים בבורסות בארץ ובחו"ל והאפשרות להתמזג לתוך חברות SPAC תרמו לחיזוק המגמה בשנת 2021.

"יש לציין, כי מגמת הצמיחה המשמעותית בשוק העסקאות הישראלי בשנת 2021, אשר עולה בקנה אחד עם מגמת הצמיחה במדינות המפותחות, משקפת את המשך הגלובליזציה של עולם העסקאות. הסבר נוסף לגידול בהיקפי העסקאות השנה נובע מעסקאות שבוצעו ע"י חברות ישראליות, שגייסו כספים וממשיכות באסטרטגית הצמיחה שלהם באמצעות רכישת חברות בארץ ובעולם."

הכתבה פורסמה באתר ביזפורטל ב- 04.01.22. לצפייה לחץ כאן.

מגייסים לא רק בהייטק.JPG