article banner
מן העיתונות

650 מיליארד דולר: היקף הנפקות אג"ח ירוקות וחברתיות בשיא

מיקי בלומנטל מיקי בלומנטל

ההנפקות של אג"ח ירוקות וחברתיות צפויות להגיע לכ-650 מיליארד דולר ב2021

כך עולה מכנס השקעות ESG של פאהן קנה ו-S&P  מעלות, ניצן משה, סמנכ"ל תפעול בכיר ב-ICL טוען: "25% מעמדות הניהול בחברה יאויישו ע"י נשים עד 2024"

כחודשיים לפני ועידת גלזגו COP26 בראשות מנהיגי העולם ובהמשך לגידול המתמשך בהתעניינות המשקיעים בנושאי ESG, פירמת רואי החשבון פאהן קנה Grant Thornton ו-S&P  מעלות ערכו  כנס משותף שעסק בממשק בין עולמות ה-ESG לשוקי ההון, בדגש על  ההיבטים הפרקטיים של ההשקעות הסביבתיות והחברתיות בשוק ההון הישראלי.

שטרות שקלים

בכנס השתתפו רו"ח מיקי בלומנטל שותף מנהל בפאהן קנה ורו"ח שלומי ברטוב ראש חטיבת הייעוץ הכלכלי בפאהן קנה, שדיברו על התעצמות המגמה בהשקעות ירוקות וסביבתיות והסבירו את משמעות הכלכלה הירוקה החדשנית והשלכותיה, עברי ורבין מנכ"ל Good Vision ויו"ר משותף של פורום הקיימות הגלובלי בGT שדיבר על האתגרים וההזדמנויות שעומדים במהות דירוגי ה- ESG ודיווחי האחריות התאגידית, רונית הראל בן זאב מנכ"לית S&P מעלות שדיברה על הממשק בין שוקי ההון לעולמות ה-ESG, איתי ריפל מנהל תחום אנליזה S&P  מעלות שדיבר על אג"ח ירוקות, וניצן משה, סמנכ"ל תפעול בכיר בICL  שהתייחס ל ESG בחברה.

בתוך כך, השיקו בפאהן קנה מחלקה ייחודית לכלכלה ירוקה, ראשונה מסוגה בישראל. המחלקה, שמהווה שת"פ בין  Good Vision וחטיבת הייעוץ הכלכלי, תעניק ללקוחות שוק ההון והמשקיעים שירות וליווי כולל משלב ה-DD דרך מיסוי, הערכות שווי, תמריצים ומדידת אימפקט עבור חברות מטרה וחברות פורטפוליו.

ניצן משה, סמנכ"ל תפעול בכיר ב-ICL התייחס להלוואה צמודת קיימות בסכום של 250 מיליון יורו שהחברה לקחה: "מדובר בצעד חדשני נוסף במאמציה המתמשכים של החברה בתחום הקיימות. בחרנו לקחת הלוואה צמודת קיימות (SLL – sustainability linked loan) לתקופה של חמש שנים מתוך רצון לקשור את יעדי הביצוע של ההלוואה לאסטרטגיית ויעדי הקיימות של החברה. מדובר בשלושה יעדים לביצוע הכוללים הפחתה של כ-20% בפליטות גזי חממה עד לשנת 2025. יעד נוסף הוא הרחבת מעורבותה של ICL ביוזמת 'יחד לקיימות' (TfS – Together for Sustainability), יוזמה גלובלית שמטרתה הרחבת מעורבות ספקים חיצוניים מוסמכי TFS העומדים בשורת מדדי קיימות. כמו כן, החברה תמשיך להתמקד בהכלה, שוויון ותגדיל את ייצוגן של נשים בתפקידי הנהלת הארגון ובדירקטוריון לכ-25%."

מנתונים שנאספו ע"י פירמת פאהן קנה והוצגו בכנס, הנכסים הסביבתיים, החברתיים והממשלתייםESG) ) צפויים לעלות על 50 טריליון דולר עד שנת 2025, המהווים יותר משליש מכלל הנכסים העולמיים המנוהלים בסך כ 140.5 טריליון דולר. על פי דו"ח האחרון של מחלקת המודיעין של בלומברג נכסי ESG  עלו על 35 טריליון דולר בשנת 2020, לעומת 30.6 טריליון דולר בשנת 2018 ו 22.8 טריליון דולר בשנת 2016 והגיעו לשליש מסך הנכסים העולמיים המנוהלים כיום, על פי נתוני איגוד ההשקעות הקיימות העולמית. נכסי ESG החוצים את רף 35 טריליון הדולר תואמים את התרחיש הבסיסי של בלומברג, שהניח כי צפויה צמיחה של 15%, מחצית מהקצב של חמש השנים האחרונות וכך נכסי ESG  עשויים לעלות על 50 טריליון דולר עד שנת 2025. בלומברג עוד מוסיף כי העולם נמצא בדרך המהירה לשוק של טריליון דולר עבור נכסי ESG.

באשר למגמות עיקריות בשנים האחרונות בגודל השוק, חל גידול בחוב ESG מכ-82 מיליארד דולר לכ-635 מיליארד דולר בשנת 2020 עם שיעור הגידול המשוקלל (CAGR) של כ- 50.5%. בנוסף, חל גידול בהנפקות אגרות חוב ירוקות מכ-76.6 מיליארד דולר בשנת 2015 לכ-397 מיליארד דולר בשנת 2020. כמו כן, בשנים האחרונות נרשם גידול בהנפקות אגרות חוב חברתיות ואגרות חוב קיימוּת.

בהתאם לאומדן של S&P Global Ratings, ההנפקות של אגרות חוב ירוקות וחברתיות צפויות להגיע לכ-650 מיליארד דולר בשנת 2021, לעומת כ-50 מיליארד דולר החזויים עבור אגרות חוב צמודות קיימוּת. באשר לתשואות באג"ח ירוקות, יש לציין כי ע"פ מחקר של MSCI אגרות חוב קונצרניות ירוקות הציעו תשואות נמוכות יותר בטווח של בין 0 לבין כ- 2 נקודות בסיס מאשר אגרות חוב ברות השוואה לא ירוקות.

הכתבה פורסמה באתר ICE, לצפייה לחץ/י כאן.