ועדת זיילר

ועדת זיילר לבחינת חוק הביקורת הפנימית קבעה בדצמבר 2006 כי קיימים יתרונות וחסרונות הן למבקר פנים שכיר והן למבקר פנים במיקור חוץ, ולפיכך אין זה נכון להגביל את השוק לכאן או לכאן.