article banner
מן העיתונות

להשיג את המועלים

שי מדינה שי מדינה

העלייה בחלקן של הונאות בדיווח כספי, מלמדת על הצורך להתאים את אופן יישום ה- SOX לתחכום הגובר של מבצעיהן. מדריך חדש של ארגון COSO מתווה את העקרונות לכך.

לקריאה מלאה בנושא העלייה בחלקן של הונאות בדיווח כספי לחץ/י כאן [ 111 kb ].

אייקון ספר