article banner
מן העיתונות

אחד מכל שישה עובדי קבלן לא קיבל שכר מלא בתקופת החגים

יוסי גינוסר יוסי גינוסר

סקר שערכה חברת פאהן קנה על תלושי שכר בשנתיים קודמות מגלה כי למעלה מ-15% מעובדי הקבלן לא קיבלו תשלום עבור החגים, כפי שדורש החוק, בשנת 2015 היתה אפילו עלייה במספר העבירות על החוק.

פורסם ב'דה מרקר', 18.10.16.