סקר שערך משרד פאהן קנה

ניהול בקרה משרטט את מאפייני עבירות הצווארון הלבן בישראל בשנה החולפת, ומגלה כי פחות עבירות נחשפות בידי גורמי פנים-ארגוניים. 83% ממבצעי העבירות - גברים, פוסם בכלכליסט.