תעשיית התביעות עומדת לחטוף מכה

הליכי יישוב תביעות הם רכיב קריטי, רגיש ואדיר מימדים בעולם הביטוח בכלל, וביחסים בין מבטחים למבוטחים בפרט. ב-2016 לבדה, הסתיים הטיפול בחברות הביטוח בישראל ביותר מ-702 אלף תביעות ביטוח.