article banner
מן העיתונות

תעשיית התביעות עומדת לחטוף מכה

ישראל גבירץ ישראל גבירץ

תעשיית התביעות עומדת לחטוף מכה

הליכי יישוב תביעות הם רכיב קריטי, רגיש ואדיר מימדים בעולם הביטוח בכלל, וביחסים בין מבטחים למבוטחים בפרט. ב-2016 לבדה, הסתיים הטיפול בחברות הביטוח בישראל ביותר מ-702 אלף תביעות ביטוח.