פרשנות לא נכונה של חוק ימי חופשה שנתית פוגעת בעובדים

חוק חופשה שנתית קובע כי קנת עבודה היא 12 חודשים שתחילתם בינואר בכל שנה. לפיכך, צבירת ימי החופשה לעובד מחושבת לפי שנה קלנדרית, ולא לפי המועד שבו התחיל לעבוד. כלומר לפי החוק, לא אמור להיות הבדל בין מספר ימי החופשה השנתית של שני עובדים שהתחילו לעבוד בחברה בשני מועדים שונים באותה שנה קלנדרית – אך המציאות שונה.