article banner
מן העיתונות

עשרה טיפים ששווים כסף לקראת סיום שנת המס

יגאל רופא יגאל רופא

יצאתם לחל"ת? משקיעים בדירות למגורים? יש לכם עסק שמחליף ציוד? סוף שנת המס מביאה עימה אפשרויות לניצול פטורים והטבות, ולמקסום זכויות. כל מה שצריך לדעת על מנת להיערך נכון.

שנת המס 2020 קרבה לסיום, ומכיוון שבישראל המיסוי נערך על בסיס שנתי, היערכות מראש מאפשרת לכל אחד מאיתנו למקסם הטבות מס ולנצל באופן מיטבי את הזכויות שלנו. השנה, בגלל השפעת הקורונה והתנודות בעולם התעסוקה, ישנה חשיבות רבה אף יותר להיערכות לקראת סוף השנה, גם לשכירים וגם לעצמאים. הנה 10 דברים ששווים כסף לקראת סוף השנה.

שכירים

1. נצלו ימי חופשה: במרבית מקומות העבודה צבירת ימי החופשה השנתית מוגבלת. בדקו אם אינכם חורגים במכסת ימי החופשה, ואם כן נצלו אותם על מנת שלא ילכו לאיבוד.

2. בדקו האם תוכלו להפריש לבד לקרן פנסיה: יש לכם הפרשה לקרן פנסיה, אך היא נעשית רק על חלק משכרכם? יש לכם אפשרות להפקיד לבד לקרן פנסיה במעמד עצמאי על רכיבי שכר אלו וליהנות מהטבות מס.

3. יצאתם לחל"ת? בדקו את המיסוי: במהלך השנה חלו שינויים אצל רבים מאיתנו בתנאי ההעסקה: חלקינו יצאו לחל"ת, ספגו ירידה בשכר או פוטרו. מכיוון שהמיסוי נערך על בסיס ההכנסה השנתית, ייתכן שבחודשי העבודה נגבה מס על בסיס תחזית הכנסות שנתית מסוימת, שהיא גבוהה מההכנסה בפועל עקב השינויים. במקרה זה קיימת זכאות להחזר מס בסוף השנה.

4. ילדתן ברבעון האחרון? בדקו זכאות להחזרים: מי שילדה או צפוייה ללדת לקראת סוף השנה ולחזור לעבודה רק בשנת 2021, וצפויה לעדכן את טופס ה-101 (פרטים אישיים) רק עם חזרתה לעבודה, תהיה זכאית להחזר מס גם עבור 2020, בשל עדכון נקודות הזיכוי אותן היא מקבלת בעקבות הלידה. גם במקרה כזה רצוי להגיש בסוף השנה ולאחר קבלת טופס 106 בקשה להחזר מס.

עצמאים

5. חשבוניות עסקה והכרה בחובות אבודים: עקב משבר הקורונה עצמאים רבים נקלעו למצב של התכווצות משמעותי בתזרים המזומנים, ורבים אף נשארו ללא תזרים כלל. לעיתים העצמאי כבר סיפק את השירות או את המוצר, אך הלקוח בעצמו בקשיים ולא משלם את התמורה. "לקראת תום השנה מומלץ לבדוק את מצבת החובות ולהעריך את יכולת הפירעון. במידה ולדעתך לא ניתן לגבות את החוב עקב המצב, ניתן בכפוף לכללים מסוימים לדווח על כך בדו"ח המס, להכיר בהפסד - ובהתאמה להקטין את ההכנסה החייבת", מציין רו"ח יגאל רופא, מנהל מחלקת מסים ושותף במשרד רו"ח פאהן קנה. "על מנת שמס הכנסה יכיר בחובות האבודים שנוצרו במהלך השנה, יש להקדים ולטפל בגבייתם, על מנת לבסס את הטענה שהחוב אכן חוב אבוד. פעולות ההוכחה יכולות להיות פניה להוצאה לפועל, אישור עורך דין שהחוב אבוד וכדומה".

6. הפקדות לחיסכון פנסיוני ולקרנות השתלמות: "הפקדות לחיסכון פנסיוני ולקרנות השתלמות מוכרים כהוצאה לצרכי מס בכפוף לתקרת הפקדה", מציין רופא. "במידה ולא הפקדתן את ההפקדות המלאות לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות, יש לעשות זאת עד לתום שנת המס על מנת להגדיל את ההוצאה אשר תקטין את ההכנסה החייבת לצרכי מס". נציין גם שבעוד שלמכשירי חיסכון ללא מרכיבי ביטוח – כמו קופת גמל וקרן השתלמות – ניתן להפקיד בסוף שנה, הפקדות למכשירי חיסכון שלהם מרכיבי ביטוח – כמו קרן פנסיה – רצוי לבצע באופן שיבטיח את רציפות הכיסוי הביטוחי, וכן את רציפות הזכויות הפנסיוניות לפרישה.

7. משיכות בעלים: לקראת תום שנת 2017 חוקק סעיף שקבע כי יתרות חובה של בעלי מניות בחברה (החזקה של 10% או יותר) או נכסים שהיו בעיקר בשימוש אותו בעל מניות, יראו בהם כמשיכה שחייבת במס בידם. "המועד לחיוב בקשר לשימוש בנכס הינו בתום שנת המס בה הוחל השימוש, ואילו בקשר ליתרות חובה הינה בתום שנת המס לאחר שנת המס שבה נוצרה יתרת החוב", מסביר רופא. "מומלץ לבחון את הנכסים שבהם משתמשים בעלי מניות בחברות בשליטתם ויתרות חובה מול החברה, ולבחון אם כדאי למשוך דיבידנד או להחזיר את ההלוואה ובכך להימנע מאירוע המס".

8. החלפת ציוד: לעיתים טועים לחשוב שבסוף השנה כדאי להוציא כספים על רכישת ציוד ושירותים, ולהכיר בהוצאה הזו על מנת להפחית את חבות המס. כאן כדאי לשים לב – האם באמת ההוצאה ניתנת להכרה באותה שנת מס? אם מדובר בציוד – ייתכן שצריך להפחית אותו לאורך מספר שנים, אם מדובר במלאי – הוא מצטרף ליתרת הסגירה השנה. רכישה של שירותים מידיים כמו פרסום תוכר השנה, אבל לפני ההוצאה, כדאי לשים לכך לב. כדאי גם לשים לב שבגלל הקורונה, ציוד שנרכש בין ה-1.9.2020 ל-30.6.2021 ניתן לבקש בגינו פחת מואץ – כלומר להכיר בכפל הפחתה בכל שנה. כך שאם הכוונה היא להחליף ציוד, כדאי לבחון גם את הנקודה הזו.

השקעות

9. מימוש השקעות לשם ניצול הפסדים: שוק ההון חווה במהלך השנה האחרונה טלטלות רבות, וכך גם השקעות הון נוספות כמו מטבעות דיגיטליים ונדל"ן. לקראת תום השנה מומלץ לבחון מה ההכנסות שכבר נצברו, והאם יש השקעות שאסטרטגית הן אינן מתאימות יותר, גם כאלו שהן הפסדיות. במקרה כזה ניתן לממש (למכור או להמיר, לפי העניין) את ההשקעה, וההפסד יקוזז מההכנסה לצורך חישוב המס. "ההפסדים בבורסה יהיו ניתנים לקיזוז כנגד כל רווח הון כגון: שבח מקרקעין, רווח הון ממכירת מניות פרטיות וכמובן רווחי הון בבורסה וכדומה. ניתן גם לקזז הפסדים אלו כנגד הכנסות מריבית ודיבידנדים בכפוף לכללי הקיזוז", מציין רופא.

10. מיסוי דירות מגורים: השנה הביאה איתה שינויים גם לבעלי דירות למגורים. חלק מהזמן הדירות עמדו ריקות, חלק מהמשכירים הפחיתו דמי ניהול, ומשקיעים אחרים דווקא רכשו עוד דירות על רקע ההקלה במס רכישה ואי הודאות בשווקים. הכנסות משכ"ד ממוסות לפי מסלולים שקבעה רשות המיסים, הכוללים פטורים שונים (פטור על שכ"ד עד 5,000 שקל) והטבות שונות. ניתן לשנות את המסלולים בכל שנה ולגבי כל נכס בו בוצעה השקעה. בידקו אם חלו שינויים רלוונטים השנה, והאם יש אפשרות לטייב את המיסוי.

לקריאת הכתבה שפורסמה בכלכליסט לחץ/י כאן

ביום שני 30.11.2020 רו"ח יגאל רופא הצטרף לשידור בלייב מיוחד לקראת סוף שנת המס בקבוצת "הקורונה והכיס " של כלכליסט, לצפיה בשידור לחץ/י כאן.