article banner
מאמרים בתחום הייעוץ

כמות שיא של עסקאות מיזוגים ורכישות בשוק הישראלי

שלומי ברטוב שלומי ברטוב

”שנת 2019 צפויה להניב כמות שיא של עסקאות מיזוגים ורכישות בשוק הישראלי”

רו"ח שלומי ברטוב, מנכ"ל פאהן קנה יועצים Grant Thornton Israel, ציין בכנס בנושא מיזוגים ורכישות שנערך אתמול (ד’) בתל אביב, כי שוק המיזוגים והרכישות בישראל חווה בשנתיים האחרונות קפיצת מדרגה משמעותית.

צפי לשנת 2019

על פי בדיקה שערכה פאהן קנה יועצים התבצעו בישראל כ- 250 עסקאות בממוצע בשנתיים האחרונות, לעומת כ- 150 עסקאות בממוצע אשר התבצעו בישראל בין השנים 2009-2016. לדברי ברטוב "עפ"י המגמה במחצית הראשונה של השנה, שנת 2019 צפויה להניב כמות שיא של עסקאות M&A בשוק הישראלי".

לדברי ברטוב, הסיבות העיקריות לקפיצת המדרגה בתחום המיזוגים והרכישות בישראל הינן בעיקר הרצון של חברות להרחבת הפריסה הגלובאלית שלהן, התעניינות גוברת של חברות וגופים בינלאומיים ברכישת חברות טכנולוגיה ישראליות ויצירת סינרגטיות משמעותיות.

ברטוב הוסיף: "חלק בלתי נפרד מעולם הרכישות והמיזוגים הינו בדיקות הנאותות. בפועל, כיום מרבית הרוכשים מבצעים בדיקות נאותות לחברות בכדי להקטין את החשיפות עתידיות. עולם בדיקות הנאותות עובר שינוי בשנים האחרונות, כשהדגש עובר מאימות נתונים חשבונאי, להבנת מנועי הצמיחה של העסק ומציאת דרכים להגדלת הערך בעסקה".

לפי רו"ח ברטוב "הטכנולוגיה מייעלת את תהליך בדיקת הנאותות ומאפשרת לייצר באמצעותו ערך רב יותר, בעיקר בזכות כלי ה- BI, המסייעים להנגשת הנתונים החשבונאים והפיננסיים להנהלה הרוכשת ולהצגת המידע באופן מהימן וברור.

כלי ה- BI עונים על צורך זה בכך שהם מאפשרים תובנות עסקיות מניתוח הנתונים ובכך שהם מאפשרים לרוכש להיות מעורב בתהליך הבדיקה באופן שוטף. מכיוון שנכון להיום קרוב למחצית מהעסקאות הינן Cross – Border, הרוכשים נדרשים להתמודד עם פערים בין התרבויות העסקיות במדינות השונות. על פערים אלו ניתן לגשר בעזרת שימוש במתודולוגיות סדורות וכלי ניתוח מתקדמים".