פאהן קנה ישמש כרואה חשבון מבקר של חברות ישראליות בבורסת לונדון

משרד רואי חשבון פאהן קנה יוכל לשמש כרואה חשבון מבקר של חברות ישראליות הנסחרות בבורסת לונדון (LSE). זאת, בעקבות רישומה לאחרונה של פאהן קנה תחת ה-FRC Financial Reporting Council, הגוף הרגולטורי

בבריטניה האמון על אסדרת ביקורת ודיווחים פיננסיים, פורסם בכלכליסט.