חברות שפעילותן מזיקה לציבור מסוות זאת באמצעות דו"חות אחריות תאגידית ופעולות ראווה שנועדו לקידום תדמיתי. אבל אחריות אמיתית צריכה להתבטא בכל מעשי החברה, עד לעומק הליבה העסקית. עברי ורבין בראיון ל'דה מרקר', פורסם ב- 15.1.17