פיתוח אסטרטגיית סייבר ושילובה הקבוע בישיבות הדירקטוריון יעזרו לארגון להתמודד בקלות עם האתגרים הדיגיטליים של המאה ה21.
פורסם ב'דה מרקר' ב-29.916.