article banner
מבזק מס 7/2017

דחיית מועד הדיווח והתשלום של הדוחות התקופתיים למס ערך מוסף ולמס הכנסה בגין חודשים נובמבר.....

יגאל רופא יגאל רופא

מבזק מס 7/2017

הרינו להביא לידיעתכם כי ביום 11 בינואר 2017 פרסמה רשות המיסים הודעה על מתן אורכה בדיווח ובתשלום של הדוחות התקופתיים למע"מ, מקדמות וניכויים למס הכנסה לחודשים נובמבר- דצמבר 2016 עד ליום 16 בינואר 2017 (הארכה מתייחסת לדוחות שאמורים להיות מוגשים עד ליום 15 בינואר 2017).

הארכה מתייחסת לכלל הלקוחות החייבים בדיווח ובתשלום דוחות תקופתיים למע"מ, מקדמות וניכויים למס הכנסה בכל אפשרויות הדיווח והתשלום, וכוללת גם את הלקוחות ומיצגיהם שאינם משלמים באופן מקוון, אלא עושים זאת באמצעות שוברי תשלום.

יצוין, כי טרם התקבלה הודעה על דחיית תשלומי המוסד לביטוח לאומי, ברגע שתתפרסם הודעה נעדכנכם בהקדם.
לצפייה בהודעת רשות המיסים לחץ/י כאן.


לשאלות בנושא זה ניתן לפנות במשרדנו ל:

עינת מליאר, יועצת מס
טל': 03-7106623
Einat.Maliar@il.gt.com
 

ארז גואטה, יועץ מס
טל': 077-7706717
Erez.Gueta@il.gt.com