מבזק מס 13/2017

ביום 30 בינואר 2017, פרסמה רשות המיסים הודעה על דחיית מועד הגשת דיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ובמכס עד ליום 01 ביולי 2017 או למועד הגשת הדוח השנתי לשנת המס 2016 למס הכנסה, לפי המוקדם מביניהם.

כמו כן, בהודעה פורסמה הבהרה בנושא עמדה מס' 02/2016 יבוא שירותים מחו"ל. על פי ההבהרה, נוכח העובדה כי במקרים רבים יבוא כאמור נעשה על ידי עוסקים הרשאים על פי דין לנכות כמס תשומות את המע"מ החל בשל היבוא כאמור, כך שבסופו של דבר אין תוצאת מס אפקטיבית, הוחלט כי לגבי אותם עוסקים החובה לדווח על נקיטת העמדה תחול לגבי יבוא שירותים שייעשה החל מיום 01/01/2017.

חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 שפורסם בדצמבר 2015 קבע, בין היתר, כי על אדם הנוקט בעמדה חייבת בדיווח לדווח על כך לרשות המסים. עוד קבע החוק, כי על רשות המסים לפרסם עמדותיה באתר האינטרנט שלה. פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף, ופקודת המכס תוקנו בהתאם בעקבות כך.

לעניין מע"מ ומכס, עמדה חייבת בדיווח היא עמדה אשר עומדת בניגוד לעמדות שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס החולפת ויתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ש"ח בשנה או 5 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנים לכל היותר.
האמור אינו חל על עוסק שמחזור עסקאותיו קטן מ-3 מיליון ₪ בשנה, על חבר בני אדם שאין עיסוקו לשם קבלת רווחים (מלכ"ר), ואינו חל על מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה.

הדיווח ייעשה בצורה מקוונת באמצעות טופס מע"מ/1346 או טופס מכס/1346.

להורדת המבזק המלא לחץ/י כאן.
לרשימת העמדות בנושא מס ערך מוסף - לחץ/י כאן.
לרשימת העמדות בנושא מכס - לחץ/י כאן.

 

לשאלות בנושא זה ניתן לפנות במשרדנו ל:

יגאל מנשרוב, רו"ח
טל': 03-7106689
Igal.Manasherov@il.gt.com
 
משה משען
טל': 03-7106615
moshe.mishan@il.gt.com