מבזק מס 27/2017 - חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים)(הוראת שעה),התשע"ז-2017 

נבקש להביא לידיעתכם כי ביום 28 במאי 2017, פרסמה רשות המיסים הודעה בדבר חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים)(הוראת שעה), התשע"ז-2017 (להלן: "הוראת השעה").
על פי הוראת השעה, הוגדלו נקודות הזיכוי לאב ולאם עבור ילדיהם עד גיל חמש לשנים 2017, ו-2018 בלבד.
בנוסף, בהוראת השעה, נתנה אפשרות לאם היולדת באחת משתי שנות המס (2017 או 2018) להעביר נקודת זיכוי אחת (מתוך 1.5 נקודות זיכוי המגיעות לה) משנת הלידה לשנה העוקבת.  
יש לציין כי לא חל כל שינוי במספר נקודות הזיכוי בגין ילדים מגיל 6 ואילך.
הוראת השעה תחול רטרואקטיבית החל מיום 1 לינואר 2017.

 
לצפייה בהודעת רשות המיסים לחץ/י כאן.

לשאלות בנושא ניתן לפנות במשרדנו ל:

עינת מליאר, יועצת מס
טל': 03-7106623
Einat.Maliar@il.gt.com
 
ארז גואטה, יועץ מס
טל': 077-7706717
erez.gueta@il.gt.com