מבזק מס 15/2017

 1. כללי
  ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום 23 בינואר 2017 את תיקון לסעיף 67א לחוק מע"מ לפיו על עוסקים החייבים בהגשת דו"ח מפורט למע"מ, לשדר את הדו"ח התקופתי באופן מפורט (להלן: "דו"ח תקופתי מפורט").

 2. א. עוסקים החייבים בדיווח מפורט ישדרו וישלמו את המס הנובע מדו"ח תקופתי מפורט לא יאוחר מיום ה-233 לחודש שלאחר תקופת הדו"ח. ניתן לשלם את המס הנובע מהדו"ח באמצעות האינטרה-נט ובאמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים באחת מן האפשרויות הבאות:
 • ​כרטיס אשראי.
 • הרשאה לחיוב חשבון.
 • מייצג המקושר למחשב שע"מ שהינו בעל הרשאה לחיוב חשבון בבנק.
 • הפקת שובר תשלום בר קוד ותשלומו בבנק הדואר.

  ​​ב. עוסקים שאינם חייבים בדיווח מפורט ואשר משדרים את הדו"ח התקופתי ומשלמים באופן מקוון, יהיו רשאים לדווח ולשלם לא יאוחר מיום ה-19 לחודש שלאחר תקופת הדו"ח.למרות האמור לעיל, במידה והעוסק יחליט להגיש דו"ח תקופתי מפורט(מתנדב), יהיה רשאי להגיש את הדו"ח המפורט ולשלם את המס הנובע מהדו"ח עד ה-23 לחודש, במידה והדו"ח לא יוגש עד ה-23 לחודש, המועד החוקי הינו 15 לחודש.

  ג. עוסקים שאינם חייבים בדיווח מפורט, מועד הגשת הדו"ח התקופתי ותשלום המס הנובע,  הינו לא יאוחר מיום ה-15 לחודש שלאחר תקופת הדו"ח.

על פי החלטת מנהל רשות המיסים, מר משה אשר, יתאפשר לעוסקים שאינם חייבים בדיווח מפורט להתנהל כפי שהתנהלו לפני התיקון הנ"ל וזאת עד לתאריך 15.4.17 (דיווח חודש מרץ) וזאת על מנת לאפשר לעוסקים להיערך לשינויים. לשאלות בנושא זה ניתן לפנות במשרדנו ל:

אסף בהר, רו"ח, עו"ד, תחום מיסוי ישראלי
טל': 03-7106638
נייד: 052-6007832
דוא"ל: Asaf.Behar@il.gt.com

משה משען
טל': 03-7106615
דוא"ל: Moshe.Mishan@il.gt.com