מבזק מס 18/2017

מוצאים אנו לנכון לעדכנכם בשני פסקי דין שפורסמו לאחרונה ואשר עוסקים בחישוב מס הרווח החל על מוסדות כספיים.

  1. פסק דין בנק דיסקונט לישראל מיום 30.01.2017 (ע"מ 1497-08-14, בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים), אשר קבע כי מוסד כספי אשר מקבל דיבידנד מחברה המסווגת כ"עוסק" במע"מ, נדרש להכלילו בחישוב מס הרווח החל על המוסד הכספי.
  2. פסק דין הראל חברה לביטוח בע"מ מיום 30.01.2017 (ע"מ 26008-09-13, הראל חברה לביטוח בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים), אשר קבע כי הכנסות המערערת, אשר מסווגת כ"מוסד כספי" למע"מ,  מהשקעות בנדל"ן בחו"ל באופן ישיר אינן חייבות במס רווח ואילו הכנסות מדיבידנדים שחולקו מחברות קשורות שהשקיעו בנדל"ן בחו"ל חייבות במס רווח.  

לצפייה בחוזר המלא לחץ כאן

לייעוץ ושאלות בנושא ניתן לפנות למחלקת המסים של משרדנו:

אסף בהר, רו"ח, עו"ד, תחום מיסוי ישראלי
טל': 03-7106638
Asaf.Behar@il.gt.com