מבזק מס 14/2016

בהמשך למבזק מס' 11/2016 אשר פורסם על ידי משרדנו ביום 2 במאי 2016, הרינו להביא לידיעתכם כי נדחה מועד הדיווח והתשלום למוסד לביטוח לאומי בגין חודש אפריל 2016 ליום 17 במאי 2016 (הארכה מתייחסת לדוחות שאמורים להיות מוגשים עד ליום 15 במאי 2016).

לצפייה בהודעת רשות המיסים לחץ/י כאן.

לשאלות בנושא ניתן לפנות במשרדנו ל:

עינת מליאר, יועצת מס
טל': 03-7106623
Einat.Maliar@il.gt.com

מוחמד מג'אדלה, רו"ח
טל': 03-7106686
Mohamad.Magadly@il.gt.com