מבזק מס 7/2016

מרץ 2016

הרינו להביא לידיעתכם כי היום (15 במרץ 2016) פרסמה רשות המיסים אורכה בדיווח ובתשלום של הדוחות התקופתיים למע"מ, מקדמות וניכויים למס הכנסה לחודשים ינואר-פברואר 2016 עד ליום 17 במרץ 2016 (הארכה מתייחסת לדוחות שאמורים להיות מוגשים עד ליום 15 במרץ 2016).הארכה מתייחסת לכלל הלקוחות החייבים בדיווח ובתשלום דוחות תקופתיים למע"מ, מקדמות וניכויים למס הכנסה בכל אפשרויות הדיווח והתשלום, וכוללת גם את הלקוחות ומיצגיהם שאינם משלמים באופן מקוון, אלא עושים זאת באמצעות שוברי תשלום.

יצוין, כי טרם התקבלה הודעה על דחיית תשלומי המוסד לביטוח לאומי, ברגע שתתפרסם הודעה נעדכנכם בהקדם.

לצפייה בהודעת רשות המיסים לחץ/י כאן.

לשאלות בנושא זה ניתן לפנות במשרדנו ל:
עינת מליאר, יועצת מס
טל': 03-7106623
Einat.Maliar@il.gt.com

מוחמד מג'אדלה, רו"ח
טל': 03-7106686
Mohamad.Magadly@il.gt.com