נפתחו מספר מסלולי סיוע ותכניות מענקים חדשות. בחוזר להלן סקירת תכניות המענקים העדכניות שמציעים גופי הסיוע הממשלתיים כיום.

שימו לב כי תכניות חדשות נפתחות חדשות לבקרים ועל כן חשוב להיות עם היד על הדופק. בנוסף לכך, לכל מסלול הקריטריונים והתנאים הייחודיים לו.

להלן תכניות הסיוע הממשלתיות אשר פתוחות כרגע:

קרן מימון חדשה למחקר טכנולוגי טרום מוצרי פורץ דרך 

חברות ישראליות שקיבלו מעל 50 מש”ח מימון או שהיקף המכירות שלהן עולה על 30 מיליון ₪ בשנה. מסלול מחקר טרום מוצרי ליצירת ידע בטכנולוגיה חדשה לחברה תומך בחברות שמשקיעות תקציבים משמעותיים במחקר פורץ דרך בשלבים התחלתיים (TRL 2 - 4) במטרה לחזק את היתרון הטכנולוגי של החברות הישראליות ולבסס פעילות ארוכת טווח בתחום.

מה אתם מקבלים?

- השקעה של עד 15 מש”ח בשנה

- מענק של 55% מכלל ההשקעה הנדרשת.

- תוכנית של עד 3 שנים.

- תמלוגים רק בהצלחה מסחרית

קול קורא לשיתוף פעולה בין חברות תעשיית הייצור לסטרטאפים לקידום תכניות מו”פ בתחום המזון

מפעלי הייצור בענף המזון מוזמנים לשתף פעולה עם סטרטאפים בעולמות ה- FoodTech במטרה לפתח מוצרים חדשניים, חומרי גלם מתקדמים ותהליכי ייצור פורצי דרך לענף המזון.

על תוצרי תכניות המו”פ המוגשות במענה לקול קורא זה לשקף רמת חדשנות גבוהה ביחס לקיים בעולם, לעודד שיתוף פעולה בין חברות סטרטאפ לחברות תעשיית הייצור, ליצור אימפקט משמעותי על ענף המזון הישראלי באופן שיסייע במיצוב הענף כמוביל בזירה הבינלאומית.

מועד אחרון להגשה: 15.8.24

גובה המענק

- תמיכה בשיעור של 30% – 50% מהוצאות המו”פ של תכניות שאושרו.

- תוספת של 10% לתיקי מו”פ המבוצעים באזור פיתוח א’

- תוספת של 10% אם לפחות 20% מתקציבו המאושר של התיק יבוצע במוסד מוכר להשכלה גבוהה או במוסד מחקר ישראלי.

למי זה יתאים?

- החברה המגישה היא חברת תעשיית ייצור בישראל.

- על הקניין הרוחני שייווצר בתכנית להיות בבעלות מלאה של החברה.

קול קורא להגשת תכניות מו”פ והרצה לקידום יכולות טכנולוגיות של תעשיית הייצור בענף הבנייה

התוכניות המוגשות לקול הקורא יעסקו בפיתוח שיטות בנייה מתועשות, מוצרים, חומרים, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים, שצפויים להביא לשיפור הפריון בענף הבנייה, ובכלל זה הגברת התיעוש, שיפור איכות המבנים, קיצור משך הבנייה, הארכת חיי המוצרים ולהתייעלות במשאבי הבנייה – כל זאת לקידום הענף ליצרני מתקדם וטכנולוגי. 

מועד אחרון להגשה: 15.8.24

מה ניתן לקבל במסגרת התוכנית?

- תמיכה בשיעור של 50% – 30% מהוצאות המו”פ של תכניות שאושרו

- תוספת של 10% לתיקי מו”פ המבוצעים באזור פיתוח א

- תוספת של 10% אם לפחות 20% מתקציבו המאושר של התיק יבוצע במוסד מוכר להשכלה גבוהה או במוסד מחקר ישראלי

קריטריונים מובילים

- חדשנות משמעותית 

- תשואה עודפת למשק

- היקף הייצור המתוכנן בישראל 

על הטכנולוגיות/ מוצרים המוגשים במסגרת מסלול זה, להיות בשלים לפיילוט – לאחר בחינת היתכנות ופיתוח מרבית המוצר, וללא תכולות מו"פ משמעותיות. במסגרת הפיילוט תתבצע הרצה של הטכנולוגיה הקיימת (דגם ניסוי) בסביבת עבודה המדמה את שוק המטרה.

מסלול משותף לפיילוטים עם המשרד לביטחון לאומי

חברות טכנולוגיות ישראליות אשר יבצעו את הפיילוט בגופים בטחונים או על בסיס יכולות, נתונים או מידע הנמצא ברשותם. לתחומים הטכנולוגיים בהם הובע עניין משרד לביטחון לאומי והגופים הביטחוניים.

מה ניתן לקבל במסגרת התוכנית?

- השקעה כספית בשיעור של עד 50% מההוצאות המאושרות.

- השקעה כספית בשיעור חריג של 60% מההוצאות המאושרות תינתן לתוכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על ל שיפור היכולת האופרטיבית או השירותים המוענקים על ידי המשרד לביטחון לאומי או גוף ביטחון לאומי.​

תכניות מחקר ופיתוח או הרצה (פיילוט) משותפות עם שותפים זרים ממגוון מדינות באסיה, אירופה ואמריקה

מועד אחרון להגשה: 30.10.2024

למי זה מתאים?

לחברות ישראליות המפתחות טכנולוגיות חדשניות בכל ענפי התעשייה המעוניינות לפתח או לשדרג מהותית טכנולוגיות עם שותף בינלאומי.

מטרת הקול הקורא הינה לעודד שיתופי פעולה בינלאומיים במחקר, פיתוח ויישום טכנולוגיות מבוססי חדשנות במטרה לסייע לחברות ישראליות לצמוח בעזרת שותפויות בינלאומיות אסטרטגיות, גישה לידע וטכנולוגיה מחוץ לישראל, בחינת התכנות, פריצה וביצוע up-scale למוצריהן בשווקים בינלאומיים. 

מה מקבלים?

מענק בשיעור 50% - 20% מהתקציב המאושר של התכנית המוגשת (עד 24 חודשים) תוספת של 10% במידה ועיקר הפעילות תבוצע באזור פיתוח א' ותוספת של 25% במידה ועיקר הפעילות תבוצע באזור עוטף עזה.