מבנה חברות מתחום הנדל"ן הופך להיות מורכב בשל אופי הפעילות המורכבת ומבוזרת ולכן השליטה בהן קשה יותר. בשל מורכבות זו, מתחזק הצורך של המנהלים ליעל ולעדכן את מנגנוני הבקרה הארגוניים.

לפאהן קנה ניהול בקרה ניסיון רב בליווי חברות הנדל"ן הפועלות בארץ ובחו"ל. הפירמה פיתחה כלי בקרה יעילים אשר מסייעים למנהלים בחברות לשלוט בפעילותן.

צוות מקצועי

שיטת עבודתנו מבטיחה שירות אישי ומעורבות הצוות הבכיר בכל עבודה שאנו מבצעים. הצוות שלנו מורכב ממומחים בתחומם המחזיקים בתארים מקצועיים בינלאומיים.

בנוסף, ככל הנדרש, אנו מצרפים גורמים מקצועיים ומתמחים (מהנדסים, מומחי בקרה בחו"ל) בכל עת בהם אנו נדרשים להעמקה בביקורת על מנת להעניק ערך מוסף לעבודתנו.

בקרה יעילה בתחום הנדל"ן

ממאפייני השירות

 • כתיבת, התאמת והטמעת נהלי עבודה ייעודיים לפירמה.
 • הקמת מערך מידע ודיווח מגורמי השטח להנהלה
 • בקרה וסיוע בתמחור ותקצוב פרויקטים
 • בקרה תקציבית על התנהלות הפרויקט (רווחיות, הוצאות, הכנסות)
 • התקשרויות ופיקוח על קבלן ראשי וקבלני משנה.
 • פיקוח על תהליכי רכש של חומרי בניה ושירותים מקצועיים (אדריכלים, מהנדסים, יועצים וכו')
 • בקרת התאמת ועלויות כוח אדם בפרויקטים
 • בחינת מערכת המחשוב והתאמתה לצורכי הארגון, אבטחת מידע והרשאות מערכת.

ביקורת פנימית יעילה בתחום הנדל"ן

השירותים

 • ביקורת פנימית
 • כתיבת, התאמת והטמעת נהלי עבודה ייעודיים לפירמה.
 • בקרה וסיוע בתמחור ותקצוב פרויקטים
 • בקרה תקציבית על התנהלות הפרויקט (רווחיות, הוצאות, הכנסות)
 • התקשרויות ופיקוח על קבלן ראשי וקבלני משנה.
 • בקרת התאמת ועלויות כוח אדם בפרויקטים
 • בחינת מערכת המחשוב והתאמתה לצורכי הארגון, אבטחת מידע והרשאות מערכת.
פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ ביקורת פנימית ובקרה בענף הנדל"ן ליצירת קשר