משרד הבריאות

דוחות שב"ן
משרדינו, בשיתוף עם האגף לפיקוח על קופות חולים ושירותי בריאות נוספים (שב"ן) במשרד הבריאות, ערך דוחות שב"ן לשנים 2012 - 2016. הדוחות כוללים נתונים כספיים וכמותיים של תוכניות השב"ן, לרבות הכנסות, עלויות, מבוטחים ותביעות של קופות החולים בישראל המוצגים בצורה השוואתית.

הנתונים מבוססים על דוחות כספיים מבוקרים של קופות החולים ועל דיווחים שנתיים מסכמים נוספים של קופות החולים למשרד הבריאות, אשר לא בוקרו על ידי רואי חשבון. דוחות אלו ישמשו את הציבור ויביאו לידיעתו מידע השוואתי ושימושי אודות הכנסות והוצאות קופות החולים בגין תכניות השב"ן.

לצפייה בדו"ח שב"ן לשנת 2012 לחץ/י כאן [ 1573 kb ].

לצפייה בדו"ח שב"ן לשנת 2013 לחץ/י כאן [ 8144 kb ].

לצפייה בדו"ח שב"ן לשנת 2014 לחץ/י כאן [ 1824 kb ].

לצפייה בדו"ח שב"ן לשנת 2015 לחץ/י כאן [ 2669 kb ].

פאהן קנה יועצים רו"ח שלומי ברטוב

שותף, מנכ"ל פאהן קנה יועצים

ליצירת קשר