על ידי צמצום חשיפות, סגירת פרצות ושיפור מערך הבקרה ניתן להקטין את היקפי הסיכון, לחסוך בעלויות ולשפר את יעילות הבנק.

לפאהן קנה ניהול בקרה, מומחים בעלי ניסיון עשיר בתחום הביקורת הבנקאית, אשר ייעצו לארגונך בזיהוי הסיכונים, איתור הליקויים, צמצום החשיפות, עמידה בתנאי הרגולציה ושיפור התהליכים בכל תחומי הפעילות הבנקאית. 

נושאי הביקורת האפשריים לבדיקה על ידינו הינם רבים ומגוונים ועוסקים במגוון הפעילויות הבנקאיות תוך מוכוונות לניהול הסיכונים הגלומים בנושא הנבדק. 

מגוון שירותים

1. ביקורת אשראים

השירות הניתן על ידינו מתייחס לביקורת אשראים עסקיים ופרטיים וכן בענף היהלומים וכולל:

  • איתור לקוחות בעלי סיכון.
  • בדיקת איסוף אינפורמציה וביצוע בדיקות נאותות טרם מתן האשראי.
  • בדיקת תיקים ומסמכי לקוח; מסמכי יסוד, מסמכי אשראי ובטחונות.
  • בחינת אישורי אשראי דרך ועדות האשראי השונות וניהול החשבונות .
  • ניתוח פעילות הלקוח,דוחות כספיים ובחינת סיכון.

2. ביקורת במגוון נושאים בנקאיים

השירות הניתן על ידינו כולל ביקורות במגוון נושאים בנקאיים ובכלל זה, ני"ע ושוק ההון, מט"ח, כ. אשראי, שיקים, הלוואות וערבויות, הנה"ח, כוח אדם ועוד.

3. ביקורות בהנהלה ויחידות המטה השונות

השירות הניתן על ידינו כולל ביקורות במגוון יחידות המטה ובכלל זה יחידות עסקיות, חשבות, רכש, כוח אדם ומשאבי אנוש, שכר ועוד.

4. איתור כימות ומניעת מעילות והונאות

לפאהן קנה ניהול בקרה מומחים בעלי ניסיון עשיר בתחום, אשר יסייעו לארגונך במניעת הונאות ויבצעו חקירות לאיתור חשדות בצורה דיסקרטית ויעילה.

השירות כולל:

5. הלבנת הון

זיהוי, איתור ומניעת פעולות הלבנת הון.

 

פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ רו"ח ישראל גבירץ

שותף

ליצירת קשר