יניב בן ברוך שותף, מנהל מחלקה מקצועית תל-אביב 03-7106622

השכלה

1996-1999: תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה - אונ' תל אביב.

ניסיון מקצועי

התמחויות:

  • ייעוץ חשבונאי וסקירת דוחות כספיים של חברות ציבוריות בישראל ובארה"ב, טרם הגשתם לרשויות.
  • ייעוץ וליווי חשבונאי של מיזוגים ורכישות, תשקיפים והנפקת ניירות ערך בישראל ובארה"ב.
  • הדרכת העובדים המקצועיים, המנהלים והשותפים בפירמה בדבר חידושי תקינה חשבונאית ישראלית, בינלאומית ואמריקנית.
  • לימוד ומחקר של החומר המקצועי בנושאים חשבונאות, ביקורת וחקיקה וההתפתחויות שחלות בהם, בארץ ובעולם.
  • בדיקות נאותות וחוות דעת מקצועיות.
  • כתיבה ועריכה של חוזרים, עלונים מקצועיים והדרכות;

ניסיון מקצועי ומומחיות בתקינה ישראלית, בינלאומית ואמריקנית, בין היתר בתחומים הבאים:

  • מיזוגים ורכישות;
  • מכשירים פיננסיים, איגו"ח,  התקשרויות בעסקאות הגנה וטיפול במכשירים פיננסיים נגזרים;
  • תכניות תגמול עובדים ונותני שירותים;
  • הכרה בהכנסה;

פעילות מקצועית וציבורית

משתתף בישיבות הוועדה המקצועית לכללי חשבונאות ודיווח כספי של לשכת רואי החשבון