איל ברוידה מנהל ביקורת בכיר תל-אביב 03-7106633

השכלה

1999: תואר ראשון במינהל עסקים וחשבונאות, מהמסלול האקדמי המכללה למנהל בתל אביב.

השתלמויות:

השתתפות בקורסים מקצועיים מטעם לשכת רואי החשבון בישראל וגופים ציבוריים אחרים, מבין הקורסים ניתן למנות:

  • חשבונאות ממשלתית.
  • ביקורת דוחות כספיים ברשויות מקומיות.
  • עמותות ומלכ"רים - היבטי ניהול דיווח כספי, ביקורת ומיסוי.
  • חשבים מלווים ברשויות מקומיות.

ניסיון מקצועי

התמחויות:

  • ניסיון של 15 שנים בביקורת בקרב מלכ"רים, מוסדות חינוך ומוסדות השכלה גבוהה, גופים ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים.
  • הכנת אישורים לבקשות תמיכה ותקציב, מול משרדי ממשלה.
  • טיפול בדרישות רשם העמותות לעניין עמידה בתנאי החוק, קבלת אישור ניהול תקין ועוד.
  • טיפול בדרישות שלטונות מס הכנסה כגון קבלת אישורים על זיכוי תרומות.
  • קשרי עבודה שוטפים עם רשות החברות הממשלתיות, הרשות לני"ע וגופים ממשלתיים גדולים נוספים.

ניסיון בביקורת בתחום ביקורת גופים העוסקים במלכ"רים

במסגרת עבודתו מרכז את תיקי הביקורת של ג'וינט ישראל, אש"ל - האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן, אשלים - העמותה לתכנון ופיתוח שירותים לילדים ובני נוער בסיכון ומשפחותיהם, תב"ת – תנופה בתעסוקה, מכללת רמת גן, המכללה האקדמית לישראל רמת גן, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, מכון וינגייט לחינוך גופני וספורט, קרן ברל כצלנסון והיברו יוניון קולג'.