ברק צ'יפרוט מנהל תחום גופים מוסדיים, פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ תל-אביב 03-7106555

השכלה

2011-2012: תואר שני במנהל עסקים, התמחות בניהול פיננסי במסלול האקדמי של המכללה למנהל

2004-2008: תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות בחשבונאות במסלול האקדמי של המכללה למנהל

ניסיון מקצועי

רו"ח צ'יפרוט בעל 12 שנות ניסיון בביצוע ביקורת פנימית ומתן שירותי SOX במגוון גופים מוסדיים.

רו"ח צ'יפרוט צבר ניסיון רב, במסגרת תפקידיו:

סיוע ביישום SOX  במגוון גופים מוסדיים לרבות:

  • מיפוי התהליכים המהותיים לעניין ה- SOX
  • תיעוד תהליכי העבודה במטריצות הסיכונים והבקרות
  • ביצוע הטסטים לבדיקת אפקטיביות הבקרות
  • תקשור הממצאים מול הגורמים העסקים
  • ריכוז הליקויים, דירוגם והצגתם

ניהול ועריכת מספר רב של ביקורות פנים בתחומים מגוונים כגון: זכויות עמיתים, תביעות, מבטחי משנה, חיתום והפקה ועוד.

  • סקר את הבקרות הפנימיות במעגלים העסקיים ותהליכי העבודה בחברה וקבע את יעילותם
  • זיהה כשלים במערך הבקרה הפנימית והמליץ על פתרונות
  • כתיבת דוחות ביקורת המתעדים בדיקות, ממצאים, ליקויים והמלצות לשיפור.