מן העיתונות

ניהול סיכונים לא ימנע שוחד בתרבות ארגונית לקויה

יוסי גינוסר יוסי גינוסר

מדבריו של רו"ח יוסי גינוסר מכנס איגוד המבקרים הפנימיים (IIA) שנערך ב5.1.17