מן העיתונות

הכדור נמצא בידי הקבלנים

איציק נפתלין איציק נפתלין