מן העיתונות

תנו דיווח משולב | עברי ורבין

עברי ורבין עברי ורבין

דיווח כספי משולב, אשר יכלול התייחסות גם לנושאים שמעבר למספרים, ישפר את ההבנה האמיתית של מצב החברות. 

לצפיה במאמר