דוח שקיפות לשנת 2016

דוח שקיפות לשנת 2016

פאהן קנה ושות' Grant Thornton Israel, החברה ברשת Grant Thornton International Ltd, שמחה להציג את דוח השקיפות השנתי הראשון שלה.

דוח שקיפות זה מתייחס לשנת הכספים שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2016.

דוח שקיפות פאהן קנה 2016