הניסיון מראה כי חברות שביצעו בדיקת נאותות בזמן רכישת חברה שיפרו את רווחיותם בעסקה.

בפאהן קנה יועצים מבינים כי קניית חברה ללא ביצוע בדיקת נאותות (Due Diligence), זה כמו לקנות חתול בשק.

ייעוץ עסקי

צוות הייעוץ העסקי של משרדנו מורכב ממומחים בעלי ניסיון ומומחים אשר מבינים את הנושא של עסקאות מיזוג ורכישה.

גישתנו בנויה על איתור ההזדמנויות והאיומים כאשר המטרה היא מקסום הערך המתקבל בהשוואה למחיר העסקה. הצוות המקצועי של משרדנו יוצר ערך ע"י מתן הצעות פרקטיות, ולא ע"י אימות של מה שאתה כבר יודע.

מה זאת בדיקת נאותות?

בדיקת נאותות חשבונאית- פיננסית,Due Diligence  הינה הערכת תחומי הפעילות העיקריים של עסק נרכש. בדיקה זאת כוללת סקירה של ההיבטים הכלכליים- חשבונאיים של העסק הנרכש וניתוח הדוחות הכספיים, על מנת לזהות ולכמת מצד אחד את הסיכון ומצד שני את הפוטנציאל של העסק הנרכש עבור הרוכשים העתידיים.

מה בודקים במסגרת בדיקת נאותות?

 • בחינת קריטריונים מהותיים להצלחת העסק
 • בדיקת סיכונים פיננסיים ותפעוליים
 • ניתוח הדוחות הכספיים של העסק
 • בחינת מערך מכירות, שיווק ואסטרטגיה עסקית
 • בדיקת אמינות נתונים היסטוריים
 • בדיקת סבירות תחזיות פיננסיות
 • בדיקת איתנות פיננסית של העסק
 • סקירת היבטים חוקיים וחוזיים של העסק
 • הערכת רמת הניהול בעסק ואיכות הצוות הניהולי

כיצד מקטינה בדיקת נאותות את הסיכונים וההתחייבויות הטמונים ברכישת עסק?

בדיקת נאותות מקטינה את הסיכון שברכישת חברה עבור המשקיע משום שבבדיקה זאת נבדקים באופן יסודי מספר פרמטרים חשובים. בעת רכישת חברות פרטיות נבדקת מערכת ספרי החשבונות, התחייבויות לעובדים, ערבויות חוץ בנקאיות קיומן של התחייבויות נסתרות וקיומם של נכסים עודפים שהבעלים הקודמים מנסים להבריח מהחברה.

בכלל, זיהוי הנכסים הלא מוחשיים עלול להשפיע על הרווח החשבונאי בשנים שלאחר הרכישה.

בדיקת נאותות לחברות-בחו"ל

המושג בדיקת נאותות- DD קיים בכל העולם. 
יש לציין כי גם כללי הדיווח החשבונאיים שלפיהם נוהגים עסקים תלויים בכללי הדיווח הנהוגים באותן מדינות- וכללים אלו עשויים להשתנות ממדינה למדינה. גם רמת הפיקוח של הרשויות המקומיות משתנה ממדינה למדינה. על משקיעים להביא בחשבון גם את החוקים והתקנות המקומיות שהן בעלות השלכות חשבונאיות המשפיעות על כדאיותן של עסקאות רכישה.  
גם פערי תרבות עסקית, המתגלים כמעט בכל עסקה בין משקיעים וחברות מתרבויות שונות עשויים להשפיע על אופיין של בדיקות הנאותות. בנוסף על כך, ראוי לציין כי קיימת גם שונות במדינות שונות בין הנהלים החלים על חברות פרטיות לבין נהלים החלים על חברות ציבוריות.
לכן, טוב יעשו משקיעים אם יבררו באופן עקרוני בעת רכישת חברה או עסק מעבר לים את מהות הבדיקה בכדי שלא להיות מופתעים.

איך מתגברים על קשיים בביצוע בדיקות נאותות בחו"ל?

ניתן לעקוף את הקשיים האובייקטיבים באמצעות פנייה לחברות רואי חשבון בינלאומיות גדולות שיש להן סניפים במספר רב של מדינות ביבשות שונות. כדוגמת חברת פאהן קנה יועצים, חברת בת של משרד רואה חשבון פאהן קנה ושות', אשר חבר ברשת העולמית לראיית חשבון- Grant Thornton. הפיזור הרחב של רשת בסדר גודל שכזה מקנה למשקיעים ישראליים את היתרון הלא מבוטל בעריכת בדיקות נאותות בקרב עסקים וחברות הנמצאות בארצות שמעבר לים.

משרדנו מתמחה בהכנת חוות דעת מומחה בתחום החשבונאי, הכלכלי, הפיננסי והבנקאי לבתי משפט, לבוררויות משפטיות ולתיקי פישור גישור.

חוות דעת לבתי משפט-סוגי התמחויות

חוות דעת מומחה מסייעות בפתרון יחסים במספר מישורים:

 • יחסי חברות- בעלים- מנהלים
 • יחסי ביטוח- לקוח
 • יחסי בנק- לקוח
 • יחסי משפחה- חלוקת נכסים בין בני המשפחה

חוות הדעת תומכות בצרכים מסחריים של חברות, הליכי פירוק, כינוס והקפאת הליכים וכן בתחומי הנזיקין.
בנוסף, מתמחה משרדנו בליווי ויעוץ לחברות משפחתיות ובהכנת חוות דעת מומחה בתיקים המערבים חברות משפחתיות.

להלן פירוט נושאי חוות הדעת:

חברות

 • הערכות שווי
 • חוות דעת הוגנות (fairness opinions)
 • הגנה על זכויות מיעוט
 • קניין רוחני
 • הפרת זכויות יוצרים

חברות משפחתיות

 • סכסוכים בין בעלי מניות- דור שני ושלישי
 • סכסוכים כלכליים במסגרת הליכי גירושין

הליכי פירוק, כינוס והקפאת הליכים

 • הערכת שווי לקביעת מחירי מכירה
 • הערכות שווי נכסים ודרכי חלוקתם
 • בדיקת כושר החזר ויכולת עמידה בהתחייבויות
 • סיוע חשבונאי וניהולי לעו"ד בהליכי פירוק וכינוס

נזיקין

 • חוות דעת כלכליות בנושאי אובדן רווחים, אובדן הכנסות והערכות נזק
 • תביעות נזיקין כלכליות לפי חוק פלת"ד
 • אובדן ופגיעה של מוניטין
 • אומדן נזקים כתוצאה משריפות ופגעי טבע
ייעוץ עסקי רו"ח שלומי בר-טוב

מנכ"ל פאהן קנה יועצים בע"מ

ליצירת קשר