כארגון המעניק שירות שירותים, אין דבר חשוב יותר מאשר להפיק מידע זמין ונאות ללקוח ולמבקרים שלו. שירות מסוג זה, כאשר הינו מיטבי, מעניק ללקוח ביטחון ואמון בשירותים המסופקים לו.

משרדנו פיתח מיומנות ומומחיות בזיהוי של קביעת סוג ואופי המידע אשר נחוץ ללקוחותיך. בנוסף, ברשותנו הידע הנדרש על מנת לאפיין דוחות הכוללים מידע הדרוש למבקרים של לקוחותיך.

בהקשר של בדיקת נאותות בקרות, אנו מספקים שירותי בקרה ללשכות שירות
(Service Organization Control - SOC).

מה אנחנו מציעים: 

  • ידע רחב והיכרות רבת שנים עם דוחות בקרה של לשכות שירות
  • ניסיון רב בסקירה של הבקרה הפנימית ומתן המלצות לשיפור
  • שירות איכותי בסטנדרטים בינלאומיים ושימוש במתודולוגיה מתקדמת

השירותים שלנו כוללים: 

  • דו"ח SOC 1 המבוסס על תקנים SSAE 16 / ISAE 3402  (לשעבר תקן  SAS 70).
  • בדיקות היערכות ומוכנות לעמידה בדרישות התקן.
בקרה על לשכות שירות (SOC-1) רו"ח ישראל גבירץ

שותף, פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ

ליצירת קשר