article banner

עדכון מענקי קורונה

כחלק מעדכוני החקיקה ופעילות הממשלה לסיוע כלכלי לעסקים שנפגעו מנגיף הקורונה רצינו לעדכן אתכם בדבר התפתחויות אחרונות, שינויים וחידושים.

להלן עדכון בדבר שינויים וחידושים בנושא מענקי הקורונה ברקע החקיקה ופעילות הממשלה לסיוע כלכלי לעסקים שנפגעו:

  1. מענק לשימור עובדים.
  2. הנחה בארנונה לעסקים עד לחודש יוני 2021.

לעדכון מענקי הקורונה לחץ/י כאן.