בתגובה לנפילה הכלכלית שהגיעה בעקבות מגפת הקורונה, אזרחי ארה"ב זכאים לקבל תשלום חד פעמי.
משרד האוצר האמריקאי  החל להעביר את התשלומים לאזרחי ארה"ב אשר עומדים בתנאים לקבלת המענק (באמצעות חשבון הבנק המעודכן אצל רשויות המס/ באמצעות שיק).
מומלץ ליצור קשר עם רשויות המס בכדי להבטיח שכל המידע לרבות הכתובת, מספר הביטוח הלאומי, פרטי החשבון הבנק האמריקאי נכונים ומעודכנים.
בדיקה זו תסייע להאיץ את תהליך קבלת התשלומים.

בהתאם לתוכנית המענקים ניתן לקבל 1,200$ עבור כל מבוגר ו-500$ בעבור כל ילד מתחת לגיל 17 שנים (כך שזוג נשוי עם 2 ילדים יקבל 3,400$).


מבוגרים בעלי מספר ביטוח לאומי שאינם תלויים באדם אחר יהיו זכאים למענק בהתאם להכנסתם כך למשל: בעלי הכנסה של מעל ל- 75,000$ ברוטו ליחיד, 112,500$ לזוג המנהל משק בית (במקרה שלאזרח האמריקאי יש בת זוג ישראלית) ו-150,000$ לזוגות נשואים.

מס הכנסה מאפשר להגיש בקשה לקבלת תשלום מענק עידוד בגין הקורונה גם ליחידים אשר אינם מגישים דו"חות מס  (רלוונטי לאזרחים ללא הכנסות או לבעלי הכנסות נמוכות).
 
בקשות מתקבלות לרוב בחלוף 15 ימים מיום הגשתן לרשויות המס, באפשרות צוות המומחים שלנו ממחלקת המיסוי האמריקאי לעקוב ולעדכן אתכם בנוגע לסטאטוס הבקשה לאורך כל הדרך.

---------------------------------------------------------------------------------------

Payments for American citizens from the U.S government - Everything you need to know and how to receive them?

In response to the economic fallout of the corona virus pandemic, United States citizens can receive one-time direct cash payments to most households.  We have provided the key details:

When will the money arrive?

Payments were sent out by the US treasury beginning in the week of April 13. The government will be able to move fastest for people who have filed 2019 tax returns with direct-deposit information and significantly slower for those who will need paper checks.

Is there a way to give the IRS my information to guarantee I receive my payment?

It is possible to contact the IRS in order to ensure that all information, including addresses, social security numbers, and US bank account information is correct and up to date.

This can accelerate the payment by weeks or months because the government can only send out checks or transfer to bank accounts information that has been   confirmed.

How much money is it? 

The plan provides $1,200 for each adult and $500 for each child under 17. A married couple with two children would get $3,400

Who qualifies for the stimulus payments?

The payments go to adults with a Social Security number, as long as they aren’t dependents of someone else. Those adults get the payments for the children in their household. Payments start phasing out for those with income above $75,000 in adjusted gross income for individuals, $112,500 for heads of household (where a US citizen has an Israeli spouse) and $150,000 for married couples. The payments start shrinking above those levels.

How can I get the stimulus payment if I don’t usually file tax returns?

The IRS allows applications to be submitted for people who have no income or too little income to file a tax return in most years. The application requires certain information which allows the IRS to verify the person’s existence and qualifications.

How will I know if I qualify and if a check was sent?

Once our US tax group has confirmed the taxpayers’ information and processed the application for the stimulus payment, we will be able to update you and track the payment 15 days after the payment has been sent.

How do I proceed?

In order to start the process, please contact us directly at Grant Thornton Israel.  Our office can be reached at 03- 7106632 or ariel.katz@il.gt.com.

The time of the stimulus check payments is here.  The challenge will be making sure those taxpayers that are eligible verify the information and submit the application and request.  We are here to help.