1. הוראה מיוחדת לעניין ביטוח אבטלה בתקופת התמודדות עם נגיף הקורונה החדש 
 • בעקבות משבר הקורונה נקבעה שורה של הקלות זמניות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה.
 • תתאפשר זכאות גם למי שצברו תקופת הכשרה של 6 חודשים בלבד, חלף 12 חודשים. אולם עובדים אלו יהיה זכאים לדמי אבטלה למספר ימים שנע בין 87 ימים (למי שמלאו 45 שנה) ל- 25 ימים (למי שטרם מלאו לו 25 שנה), כתלות בגיל ובמספר התלויים.
 • הוראה מיוחדת לעניין תביעה לדמי אבטלה לחודש מרס 2020: מי שהגיש תביעה לדמי אבטלה החל מיום 15 למרס ועד ליום 7 לאפריל, אך לא נרשמו בלשכת התעסוקה, ייחשבו כאילו נרשמו ב-15.03.2020 או בתאריך שבו הופסקה עבודתם (לפי המאוחר).
 • עובדים שהוצאו לחל"ת של 30 יום או יותר החל מה-01.03.2020 עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה, למרות שלא פוטרו.

למעבר לתקנות לחץ כאן: תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה

 1. קורונה - מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה

מי שעבר את גיל 67 (נשים וגברים) והפסיק לעבוד בעקבות משבר הקורונה, יכול להיות זכאי למענק מיוחד.

תנאי הזכאות למענק

 1. אתם תושבי ישראל.
 2. אתם בגיל 67 ומעלה.
 3. עבדתם כשכירים לפחות 3 חודשים לפני שהוציאו אתכם לחל"ת או לפני שפוטרתם.
 4. הפסקתם לעבוד לפחות ל-30 יום בעקבות משבר הקורונה.

המענק משולם בהתאם להכנסה שלכם מפנסיה (קצבת אזרח ותיק לא נלקחת בחשבון לצורך חישוב המענק).

מענק עבור חודש מרץ

מי שהוצא לחל"ת או פוטר לאחר ה-1.3.20 בעקבות משבר הקורונה, יוכל להיות זכאי למענק בחודש מרץ בהתאם להכנסתו מפנסיה:

 • מענק בסך 2,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה נמוכה מ-2,000 שקלים חדשים או אם אין לו  הכנסה מפנסיה.
 • מענק בסך 1,500 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה בין 2,000 שקלים חדשים  ל-4,000 שקלים חדשים.
 • מענק בסך 1,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה בין 4,000 שקלים חדשים ל-5,000 שקלים חדשים.

מענק עבור חודש אפריל

מי שהיה זכאי למענק בחודש מרץ ולא שב לעבודה עד ה-19.4.20 או מי שהוצא לחל"ת או פוטר עד ה-19.4.20 בעקבות משבר הקורונה, יוכל להיות זכאי למענק בחודש אפריל בהתאם להכנסה מפנסיה:

 • מענק בסך 4,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה נמוכה מ-2,000 שקלים חדשים או אם אין לו הכנסה מפנסיה.
 • מענק בסך 3,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה בין 2,000 שקלים חדשים ל- 3,000 שקלים חדשים.
 • מענק בסך 2,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה בין 3,000 שקלים חדשים ל- 4,000 שקלים חדשים.
 • מענק בסך 1,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה בין 4,000 שקלים חדשים ל- 5,000 שקלים חדשים.

למעבר לתקנות לחץ כאן: קורונה - מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה

למידע נוסף ניתן לפנות אל:

רו"ח מוטי ישר, מחלקת מסים, טל': 03-7106644
דוא"ל: Moti.Yashar@il.gt.com