הגבלות הקורונה השפיעו על האפשרות לקיים שגרת עבודה רגילה וכן הביאו לירידה בצריכת מוצרים ואספקת שירותים.
בעקבות זאת, מעסיקים רבים הוציאו את עובדיהם לחופשה ללא תשלום או, לחלופין, פיטרו את עובדיהם.
מנתוני שירות התעסוקה עולה כי מתחילת חודש מרס נרשמו כמיליון ושבעים אלף דורשי עבודה חדשים. רובם המכריע של דורשי העבודה (כ- 88%) הם עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום לתקופה של 30 ימים או יותר.
 
החל מה- 19 באפריל 2020 הממשלה החלה לצמצם ו/או להסיר את המגבלות שהוטלו על המשק באופן משמעותי.
למרות זאת, עדיין נותר מספר רב של דורשי עבודה רשומים בשירות התעסוקה שלא נקלטו חזרה בשוק העבודה. 
כדי לזרז את חזרתם של דורשי העבודה לשוק העבודה ולצמצם את הפגיעה במשק, מוצע להעניק תמריץ כספי למעסיקים אשר יקלטו או יחזירו לעבודה עובדים אשר הוצאו משוק העבודה בתקופת המשבר או בסמוך לתחילתה ולא השתלבו מחדש בשוק העבודה.
מענק זה יפחית את עלויות העסקת העובדים בעבור המעסיקים גם בתקופה שבה אין ודאות בשווקים, ויתמרץ את המעסיקים לקלוט ולהעסיק את העובדים בחודשים הקרובים.
 
בתמצית חוק מענק לעידוד תעסוקה תוכלו למצוא את הפרטים הבאים:

  • תנאי זכאות בסיסיים
  • תנאי הזכאות – מעסיק ועובד
  • עיתוי החזרת העובד וההשפעה על גובה המענק
  • תנאים מיוחדים וסוגיות

לקריאת תמצית החוק, לחץ כאן [ 520 kb ]