הניסיון מראה כי חברות שביצעו בדיקת נאותות בזמן רכישת חברה שיפרו את רווחיותם בעסקה.

ייעוץ עסקי רו"ח מיכאל חלין

מנהל בכיר

ליצירת קשר