הערכת שווי עסק היא משימה לא פשוטה. עם זאת, קיימות נסיבות – מסחריות, עסקיות או לצורכי דיווח – בהן הצורך בהערכת שווי הינו חיוני.

הבנת הערך של העסק שלך או של הנכסים של העסק שלך, הינו נכס בפני עצמו. הערכת שווי היא כלי חיוני היכול לעזור בהפקת ערך מקסימאלי בעת מכירה או רכישה של עסק.

קיימות מספר נסיבות המחייבות ביצוע הערכת שווי, ביניהן:

 • רכישת עסק
 • מכירה או מיזוג עסק או נכסיו
 • MBO/MBI
 • סכסוכים בין בעלי המניות
 • ראורגניזציה של העסק
 • צורכי דיווח חשבונאי

תקנים בינלאומיים:

 • 38 IAS
 • 36 IAS
 • IFRS 2

תקנים אמריקאים:

 • FAS 141/142

בעקבות כניסתה של התקינה הבינלאומית (IFRS), חברות רבות צריכות להתבסס יותר ויותר על אומדני השווי ההוגן, לצורך הדיווח הכספי שלהן.

צרכי תמיכה משפטית:

 • אובדן ופגיעה של מוניטין
 • אובדן יכולת הכנסה של עסקה
 • ערכת מגזרי פעילות
 • הליכי פירוק, כינוס והקפאת הליכים
 • הגנה על זכויות מיעוט

תחומי הערכות שווי:

 • עסק - מדידת השווי ההוגן של החברה בכללותה או בחלקה
 • נכסים בלתי מוחשיים - הערכת שווי המניה, אג"ח, אופציות, רשימת לקוחות, הסכמי בלעדיות
 • נכסים אינטלקטואליים - פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, זיכיונות, סודות מסחריים
 • הקצאת עלות רכישה - PPA
 • נכסים אישיים - הערכת רכוש ונכסים פרטיים
 • נכסי נדל"ן - חברות נדל"ן מסחרי ותעשייתי

למשרדנו ניסיון רב בביצוע הערכות שווי עבור ארגונים פרטיים ומוסדיים הפועלים במגוון רחב של תחומים. אנו מאמינים כי הערכת שווי אינה תוצאה של הליך טכני בלבד. הערכת שווי מקצועית ואיכותית היא תוצאה של יישום ניסיון רב שנים, יידע נצבר ויכולות אנליטיות ומקצועיות לצד יישום מתודולוגיות הערכה המתאימות לכל מקרה לגופו.

קורס בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות ליועצי המס

הערכות שווי רו"ח שלומי בר-טוב

מנכ"ל פאהן קנה יועצים בע"מ

ליצירת קשר