הגז הטבעי מאפשר למפעלים ומוסדות ציבוריים לבצע חיסכון משמעותי בהוצאות האנרגיה, הלוי דוויק מומחית בנושא ייעוץ וליווי פרויקטים של הסבה לגז טבעי וקוגנרציה

התחלת הזרמת הגז הטבעי מהמאגרים מהווה הזדמנות עסקית למפעלי תעשייה לחסכון כספי משמעותי בעלויות האנרגיה

חברת הלוי דוויק מתמחה בהקמה וניהול של פרויקטים מורכבים בתחומי התשתיות והאנרגיה עם התמחות מיוחדת בענף הגז הטבעי. לחברתנו ניסיון רב בכלל התחומים התפעוליים, הנדסיים, מכרזיים, סטטוטוריים וכלכליים בפרויקטים של הסבה לשימוש בגז טבעי

השירותים המוצעים

הסבה לגז טבעי
שירותי ייעוץ וליווי לאורך כל שלבי הפרויקט
, כולל ייעוץ כלכלי, הנדסי וליווי המפעל אל מול הרגולציה, הקבלנים וספקי הגז והתשתית

שלב א': בדיקת כדאיות טכנו–כלכלית לתרחישים שונים לרבות בניית תחנת כוח ו-CNG.
שלב ב': ליווי מול חברת החלוקה וטיפול בבקשה למענק ממשרד הכלכלה
שלב ג': הכנת תכנון עקרוני ראשוני
שלב ד': מכרז/ים לתכנון הסבה ורכישת גז
שלב ה': ליווי המפעל בשלב התכנון והרישוי
שלב ו': ליווי שלב ביצוע ההסבה
שלב ז': ייעוץ בנושא אישור ציוד קצה לפי מתווה מכון התקנים לגז טבעי

קוגנרציה
הגז הטבעי מאפשר חסכון כספי משמעותי בעלויות האנרגיה בהקמת תחנת כוח משולבת לאספקת חימום, קירור וחשמל. כדאיות פרויקט קוגנרציה חייבת להיבחן לאור עלויות הרגולציה, השתנות מחירי הדלקים והתאמה תפעולית

שלב א': בדיקה טכנו כלכלית הכוללת התייחסות למאפיינים הספציפיים של המפעל/המוסד בהיבטים הבאים - הנדסה ותפעול, השפעת רגולציה קיימת ושינויים אפשריים על השקעה וחיסכון, כדאיות כלכלית לאור תרחישים שונים, מתווה העיסקה מבחינה מסחרית ומימונית.

שלב ב': מכרז לתכנון והקמה של מתקן קוגנרציה: מפרטים טכניים, מתן אבני דרך והגדרת התנאים המסחריים: BOT, בעלות מלאה וכו'

שלב ב': מכרז לעסקת רכש גז: הכנת מפרט בהתאם לצורך התפעולי, קבלת הצעות, ניהול מו"מ ראשוני על התנאים המסחריים: התחייבות מינימום, מנגנוני פיצוי, מועדי התחייבות ומימוש אופציות

שלב ג': ליווי וייעוץ לאורך שלבי התכנון והביצוע: ייעוץ ללקוח לאורך עבודתו של הקבלן, סיוע בממשקים מול גורמים נוספים כגון חברות תשתית הגז, מפקחים וכו'

יתרונות:

  • סיוע למפעל לקבל החלטות בתנאי אי-וודאות
  • ייעוץ מסחרי מקיף הרלוונטי לשוק הגז הטבעי
  • ייעוץ לגבי סנכרון כלל הגורמים והממשקים בפרויקט
ייעוץ וליווי בתחום האנרגיה, גז טבעי וחשמל רו"ח ארנון רונד

מנכ"ל חברת הבת הלוי דוויק בע"מ