כל גוף עסקי נדרש במהלך פעילותו העסקית לאשראי מגופים מממנים ובמרבית המקרים בהם גוף מעוניין לצמוח בעסקיו באופן משמעותי, הופך גיוס האשראי לצורך חיוני.

במשרדנו מחלקת מימון חוב תאגידים אשר מתאימה את תהליך גיוס האשראי לצרכים שלך, כך שהאשראי יהיה מוכוון לצרכיך ולא מוכוון לרצונם של הגופים המממנים.

השירות

ליווי בהליך גיוס אשראי בנקאי או מגופים מוסדיים עבור חברות, יזמים, ארגונים עסקיים וכן גופים מהמגזר הציבורי.

זיהוי ואפיון צורכי האשראי וההון הנדרשים לחברות ויזמים שצפויים לשמש בין השאר ל-

 • הרחבת הפעילות העסקית
 • רכישת חברות חדשות 
 • מימון רכישת קרקעות ו/או מימון פרויקט נדל"ן 
 • מימון רכישת נכסים מניבים
 • מימון מחדש (רי פייננס) של נכסים מניבים
 • מימון רכישת ציוד
 • מימון הרחבת אשראי של הון חוזר
 • מימון לקוחות וספקים

בנוסף, נלווה אותך בעסקאות בהן תדרש לגיוס השלמות הון עצמי עבור פרויקטים בתחום הנדל"ן, עסקאות תמ"א, עסקאות בתחום התשתיות ועוד.

דרך  העבודה

שלב א'

בבחינת צרכי האשראי אנו נעזור לך לגבש, בין השאר, את הנקודות הבאות בשלב המקדמי, בטרם הפנייה לגוף המממן:

 • סך האשראי לו תידרש
 • הביטחונות אשר ביכולתך להעמיד
 • מח"מ הלוואה (אורך חיי ההלוואה)
 • סוג ההצמדה והריבית (ריבית שקלית, קבועה, צמודה למדד או ריבית על בסיס הפריים)

שלב ב'

עזרה וליווי בהכנת החומרים שיצורפו לבקשת האשראי, כגון תוכניות עסקיות, דוחות פרופורמה, בפרויקטי נדל"ן עבודה מול השמאים שיכינו עבורך את הכנת הערכות השווי ודוחות האפס.

על בסיס הדוחות האמורים אנו נכין עבורך את בקשת האשראי שעל בסיסה נפנה לגופים המממנים השונים לשם גיוס האשראי.

שלב ג'

בחירת הגופים המממנים המתאימים ביותר עבורך, תיאום פגישות וליווי צמוד בפגישות.

שלב ד'

ניהול משא ומתן על תנאי האשראי.

שלב ה'

לאחר בחירת הגוף המממן והסכמה על תנאי האשראי נלווה ביחד עם היועצים המשפטיים שלך את הסכם האשראי עד לחתימה.

גיוס להשלמת הון עצמי

במקרים להם תידרש מעבר לאשראי הבנקאי גם למימון השלמת ההון העצמי, התהליך יכלול בין היתר, איתור של הגורמים המתאימים להשקיע באותם פרויקטים ומיזמים ובהתאם נעזור לך באיתור המימון הנדרש כאשר נפנה מקשרנו ל:

‏א-      משקיעים פרטיים

‏ב-      משרדי Family Office (פמילי אופיס)

‏ג-       קרנות ציבוריות ופרטיות

‏ד-      גופים מוסדיים

‏ה-      ועוד

אודות המחלקה

המחלקה מנוהלת על ידי רן יעקבס, רואה חשבון בהשכלתו אשר הוביל במהלך שלוש השנים האחרונות גיוסי מימון לחברות, יזמים וכן גופים מהמגזר הציבורי. המימון כלל בין השאר מימון של עשרות עסקאות ופרויקטים בסכומי אשראי בינוניים וגבוהים.

בין הפרויקטים המובילים ניתן למנות:

 • הקמת פרויקטי מגורים
 • הקמת בתי חולים סיעודיים
 • גיוס אשראי לתאגידי מים
 • ריפייננס כנגד נכסים מניבים
 • ועוד

במסגרת העבודה רן מלווה באופן אישי את הלקוחות בכל הליך גיוס האשראי/ההלוואות לרבות הכנת בקשת אשראי מפורטת ומתבסס על הידע הרחב שלו בהכנת תוכניות עסקיות, ניתוח דוחות כספיים, הכנת בקשות אשראי ועוד.

רן יעקבס רכש ניסיון רב גם בתחום גיוסי הון ואשראי במסגרת תפקידו במהלך העשור האחרון, שימש כסמנכ"ל כספים ובהמשך מנכ"ל של חברת נאנט רייל אסטייט גרופ, חברה הולנדית שהיתה חברה ציבורית ונסחרה ב AIM  ואגרות החוב שלה נסחרו בבורסה לניירות ערך בארץ. נאנט פעלה  בתחום ייזום הפרויקטים למגורים, בעיקר בפולין וכן בארבע מדינות נוספות במזרח אירופה.

מימון חוב תאגידים רו"ח רן יעקבס

ראש תחום מימון חוב תאגידים

ליצירת קשר