מערכות המידע הארגוניות מהוות מרכיב מרכזי בניהול תהליכים עסקיים לארגון ומשמשים כפלטפורמה לקבלת החלטות ניהוליות שוטפות, לצורך ייעול מתמיד ונתינת ערך ארגוני.

ייעוץ מערכות מידע

מערכות המידע הארגוניות מהוות מרכיב מרכזי בניהול תהליכים עסקיים לארגון ומשמשים כפלטפורמה לקבלת החלטות ניהוליות שוטפות, לצורך ייעול מתמיד ונתינת ערך ארגוני.

עם התעצמות התלות בטכנולוגיות מידע בארגונים שונים, הולכת וגדלה רמת הסיכון הקשורה לטכנולוגיות אלו ולתהליכים בהם מערכות המידע תומכות.

במשרדנו פועלת מחלקת ייעוץ מערכות מידע המתאפיינת ביועצים בכירים בעלי ניסיון רב שנים בחברות מובילות בישראל, אשר מתמחים בנושאי IT שונים בדגש על החיבור בין הצד העסקי לטכנולוגיות המידע ומתן ערך מוסף לאופטימיזציה בין צדדים אלו.

מגוון השירותים

ייעוץ מערכות מידע -IT Advisory

  • ייעוץ לאורך מחזור חיי פרויקטי ERP, לרבות סיוע וליווי תהליכי היישום, ההסבה וההטמעה
  • ייעוץ בניהול סיכוני IT, לרבות עמידה בתקנים ורגולציה בתחום מערכות מידע ואבטחת מידע
  • ליווי הטמעת מערכות לאיחוד דוחות כספיים ויישום בקרות נאותות לסגירת הדיווח המאוחד
  • ייעוץ וליווי יישום מערכות  GRC (Governance Risk & Control) לניהול סיכונים, בקרות והרשאות
  • ליווי פרויקטי המשכיות עסקית: ניתוח סיכונים והשלכות עסקיות (BIA), ליווי תכנית להתאוששות מאסון, העברת הדרכות, ביצוע תרגילים בנושא המשכיות עסקית וניתוח פערי ציות
  • ייעוץ, בקרה וביקורת לתוכניות המשכיות עסקית והתאוששות מאסון (BCP ו- DRP)
  • שירותי ייעוץ כהכנה לקראת ביקורת מערכות מידע, לרבות: גישה לתוכניות ונתונים, הפרדת תפקידים, ניהול שינויי תוכנה, פיתוח תוכנה ותפעול מערכות המידע

ניתוחי נתונים

  • ביצוע ניתוחי נתונים וייעוץ סטטיסטי באמצעות כלים ממוכנים למאגרי נתונים גדולים תוך מתן ערך ארגוני והפקת תובנות עסקיות (כגון: ניתוחי שכר, ניתוחי מלאי ועוד)

לשכות שירות

  • Diagnostic Review לבחינת קיום, עיצוב ויישום הבקרות הקיימות כשלב מקדים ל- SOC 1 ו- SOC 2.
  • חוות דעת מסוג ISAE 3402 ללשכות שירות וגופים פיננסים.