"מס ריבוי דירות" – תזכורת בדבר חובת הצהרה של חייב ב"מס ריבו

קרא עוד

מסמך מרכז לשנת 2016: סקירת תמצית פרסומים עיקריים בתחום החשב

קרא עוד

ביטול הדרישה לצירוף דוח אירועים בהצעת מדף - הודעה לתאגידים

קרא עוד

הוראת פרשנות 1/2017 - הסיווג וחבויות המס של קבוצות הכדורגל

קרא עוד