HE EN
מן העיתונות

להיזהר מהמקלות,ליהנות מהגזרים

יגאל רופא יגאל רופא

הגבלת פעילותם של יחידים באמצעות חברות מייצרת הזדמנויות מיסוי מוגבלות בזמן. לפניכם מדריך קצר על המגבלות החדשות , לוחות הזמנים וההקלות מצד מס הכנסה.
התפרסם ב18.5.17 בגלובס