תקן ביקורת 123 בדבר התייחסות להוראות חוק ורגולציה

קרא עוד

תקן ביקורת 122 בדבר תיקון תקן ביקורת 91 "מכתב התקשרות לביצוע

קרא עוד

"תקן סקירה 2 בדבר תיקון תקן סקירה 1 "סקירה של מידע כספי

קרא עוד

עדכוני תקינה חשבונאית ישראלית (Israeli GAAP)

קרא עוד

חדשות הבקרה בתחום הביומד