הצעת תקן ביקורת בדבר תיקון תקן ביקורת 91 "מכתב התקשרות לביצ

קרא עוד

הצעת תקן סקירה 2 בדבר תיקון תקן סקירה 1 "סקירה של מידע כספ

קרא עוד

החלטת אכיפה בביקורת 17-1 בנושא נהלי ביקורת וראיות ביקורת לצ

קרא עוד

מס ריבוי דירות

קרא עוד