HE EN

הכר את אנשינו

 מצא מומחה לפי

או

או

או לפי שם

מן העיתונות

17 ספט 2017

פרשנות לא נכונה של חוק ימי חופשה שנתית פוגעת בעובדים

פאהן קנה ניהול בקרה Grant Thornton Israel מעריכה שהפרקטיקה הרווחת בחברות לחישוב ימי חופשה פוגעת בשכירים בישראל, ומציגה ממצאי דגימה שביצעה בחברות מבוקרות. רו"ח רועי שמחי, מנהל תחום בקרת שכר בפאהן קנה: "מכסת ימי החופשה שנקבעה בחוק חופשה שנתית במתכונתו הנוכחית הפכה ללא רלבנטית. יש לשנות את החוק או לחילופין לוודא שמשרד העבודה והרווחה יבדוק ויאכוף את יישום החוק הקיים כיום. בו בזמן, על חשבי השכר למסד בקרות תקופתיות המוודאות כי תשלום דמי החופשה לעובדים תואם את הוראות החוק וכולל את כלל הרכיבים הנדרשים"

16 ספט 2017

תעשיית התביעות עומדת לחטוף מכה

הסדרה של הליכי יישוב תביעות תחסוך בהוצאות של חברות הביטוח, ועשויה גם לסלול את הדרך להורדת פרמיות

01 אוג 2017

הכדור נמצא בידי הקבלנים

ועדת העבודה של הכנסת אישרה באחרונה תקנות שיאפשרו להטיל אחריות אישית ועיצומים כספיים על קבלנים מבצעים שבאתרי הבנייה שלהם נמצאו כשלים בטיחותיים.